Jak zapewne wiecie, istnieją trzy modyfikatory dostępu: public, ...

Maszyna stanów (State Machine) to koncept, który spotkać ...

Data wypuszczenia PHP 8.1 przypada na 25 listopada ...

Każda nowa wersja PHP wywołuje spore emocje w ...

Data wypuszczenia PHP 8 przypada na 26 listopada ...

PHP to język używający typowania dynamicznego, inaczej zwanego ...