Opis State (Stan) należy do grupy wzorców behawioralnych. Stan umożliwia zmianę ...

Data wypuszczenia PHP 8.2 przypada na 8 grudzień 2022 roku. Jest ...

Opis Visitor (Odwiedzający) należy do grupy wzorców behawioralnych. Pozwala oddelegować pewne ...

Zdarzenie domenowe jest jedną z podstawowych jednostek Domain Driven Design. Samo ...

Temat bezpieczeństwa aplikacji, na całe szczęście, staje się coraz bardziej widoczny ...

Opis Memento (Pamiątka) należy do grupy wzorców behawioralnych. Pozwala tworzyć zrzut ...