Nowy moduł, nowy mikroserwis, czy w ogóle nowy projekt – każda ...

Opis State (Stan) należy do grupy wzorców behawioralnych. Stan umożliwia zmianę ...

Data wypuszczenia PHP 8.2 przypada na 8 grudzień 2022 roku. Jest ...

Opis Visitor (Odwiedzający) należy do grupy wzorców behawioralnych. Pozwala oddelegować pewne ...

Zdarzenie domenowe jest jedną z podstawowych jednostek Domain Driven Design. Samo ...

Temat bezpieczeństwa aplikacji, na całe szczęście, staje się coraz bardziej widoczny ...