Zdarzenie domenowe jest jedną z podstawowych jednostek Domain ...

Value Object (Obiekt Wartości) to koncept rozpowszechniony wraz ...

Generowanie losowego ciągu znaków w programowaniu to popularne ...

Chyba każdy programista na co dzień spotyka się ...

Korzystając z paradygmatu obiektowego w tworzeniu programów komputerowych ...