Opis Wzorzec projektowy Composite (Kompozyt) należy do grupy ...

Opis Wzorzec projektowy Template Method (Metoda Szablonowa) należy ...

Opis Wzorzec projektowy Command (Polecenie) należy do grupy ...

Opis Wzorzec projektowy Observer (Obserwator) należy do grupy ...

Opis Wzorzec projektowy Bridge (Most) należy do grupy ...

Opis Wzorzec projektowy Null Object (Pusty Obiekt) należy ...