Opis Visitor (Odwiedzający) należy do grupy wzorców behawioralnych. Pozwala oddelegować pewne ...

Zdarzenie domenowe jest jedną z podstawowych jednostek Domain Driven Design. Samo ...

Temat bezpieczeństwa aplikacji, na całe szczęście, staje się coraz bardziej widoczny ...

Opis Memento (Pamiątka) należy do grupy wzorców behawioralnych. Pozwala tworzyć zrzut ...

Jak zapewne wiecie, istnieją trzy modyfikatory dostępu: public, protected i private. ...

Lubię tworzyć sobie różnego rodzaju ściągawki, kiedy uczę się jakiegoś narzędzia. ...